3+

Грузинська бойова машина піхоти. Розроблена Дослідницьким центром «Дельта» при Міністерстві оборони Грузії. Вперше продемонстрована на навчальному полігоні Вазіані 25 лютого 2012 рік.

Екіпаж БМП Lazika складається з трьох осіб: механік-водій, командир і оператор озброєння. Всі вони розміщуються в передній половині машини. Водій на тому ж місці, що і на БМП-2, а командир і оператор за ним. Десантне відділення має значний обсяг. У ньому розміщені дев’ять  сидінь для солдатів. На відміну від радянських машин піхоти, в яких сидіння розташовувалися по осі машини, на «Лазике» вони знаходяться під бортами. Конструкція Лазіки дозволяє їй бути багатоцільовою.

«Лазіка» в базовій моделі оснащена пристроєм дистанційного керування озброєнням і системою управління вогнем, озброєна 23-мм автоматичною гарматою 2А14 і 7,62-мм кулеметом ПКТ виробництва науково-дослідного центру «Дельта».

БМП оснащена камерами нічного бачення, які забезпечують дистанційне виявлення цілі з машини, її ідентифікацію та управління вогнем в будь-яких метеорологічних умовах.

Бронювання відповідно до вимог 4-го рівня STANAG, протикульовий захист: куля Б-32 патрона 14,5 мм x 114 на дистанції 200 метрів при швидкості зустрічі 911 м/с Протиосколочний захист: підрив 155 мм осколково-фугасного снаряда на дистанції 25 м;
Протимінний захист: підрив протитанкової міни фугасної дії (маса заряду 10 кг ВВ):

Автор: Григорій Коваль 

_________________________________________________________

БМП Lazika (Грузия)

Грузинская боевая машина пехоты. Разработана Исследовательским центром «Дельта» при Министерстве обороны Грузии. Впервые продемонстрирована на учебном полигоне Вазиани 25 февраля 2012.

Экипаж БМП Lazika состоит из трех человек: механик-водитель, командир и оператор вооружения. Все они размещаются в передней половине машины. Водитель на том же месте, что и на БМП-2, а командир и оператор ним. Десантное отделение имеет значительный объем. В нем размещены девять сидений для солдат. В отличие от советских машин пехоты, в которых сидения располагались по оси машины, на «Лазике» они находятся под бортами. Конструкция Лазика позволяет ей быть многоцелевой.

«Лазика» в базовой модели оснащена устройством дистанционного управления вооружением и системой управления огнем, вооруженная 23-мм автоматической пушкой 2А14 и 7,62-мм пулеметом ПКТ производства научно-исследовательского центра «Дельта».

БМП оснащена камерами ночного видения, которые обеспечивают дистанционное обнаружение цели из машины, ее идентификацию и управление огнем в любых метеорологических условиях.

Бронирование соответствии с требованиями 4-го уровня STANAG, протикульовий защита: пуля Б-32 патрона 14,5 мм x 114 на дистанции 200 метров при скорости встречи 911 м / с оконного защита: подрыв 155 мм осколочно-фугасного снаряда на дистанции 25 м;
Противоминная защита: подрыв противотанковой мины фугасного действия (масса заряда 10 кг ВВ):

3+

от admin